NALOŽBE
1
VAV - 3
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

V podjetju GUBANC, plastika in razrez materialov, d.o.o. se ukvarjamo predvsem s proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas in razrezom tekstilnih materialov. V zadnjih letih smo se preselili na novo lokacijo, številčno okrepili in investirali v nabavo sodobnih strojev za brizganje plastike in razreza tekstilnih materialov, kar nam omogoča konkurenčno proizvajanje izdelkov. Zaradi nevarnosti prevelike odvisnosti od domačega tržišča smatramo, da potrebujemo za nadaljnje povečevanje obsega prodaje in normalen razvoj podjetja večji delež prodaje na tuja tržišča. S tem namenom smo pridobili sredstva za izvedbo tržne raziskave tujega tržišča Nemčije s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo aktivnosti »Tržna raziskava možnosti podjetja GUBANC d.o.o. kot dobavitelj OEM-om avtomobilske industrije – tržišče Nemčije« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

 • izvedbo usposabljanja zaposlenih – izobraževanja na temo specifičnih zahtev tujega tržišča avtomobilske industrije;
 • organizacijo delavnice oziroma svetovanja z analizo naših izdelkov in storitev, katere danes ponujamo obstoječim kupcem;
 • izdelavo SWOT analize prednosti in slabosti naše družbe;
 • organizacijo delavnice za določitev ustreznih zahtev naših izdelkov s katerimi bo omogočen učinkoviti nastop na tržišču in ozek izbor segmenta, kjer bomo v nadaljevanju pričeli s tržnimi aktivnostmi;
 • organizacijo delavnic za tržno prodajno področje:
  • obravnavo tržnih poti,
  • izbor ciljnih kupcev – enega ali dveh več na začetku,
  • izdelavo predstavitve družbe za obiske pri tujih kupcih,
  • izdelavo tržne analize – zaključkov svetovanja.

  Vse aktivnosti bo za nas izvajalo podjetje Antech d.o.o.

  Termin izvajanja projekta: 01.05.2019 do 31.09.2019.

  Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 5.000 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

2
VAV - 9
Vavčer za pripravo digitalne strategije

Podjetje GUBANC, plastika in razrez materialov, d.o.o. je malo proizvodno podjetje, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo izdelkov iz termoplastičnih mas in razrezom netkanih tekstilij. Smo zanesljiv partner številnim podjetjem v elektro/elektronski, avtomobilski, telekomunikacijski, pohištveni industriji, industriji ročnega orodja in izdelkov za pakiranje. Zaradi zahtev kupcev in želje po povečanju svoje učinkovitosti dela potrebujemo za nadaljnji normalen razvoj podjetja učinkovito poslovanje podjetja. V ta namen bomo izdelali strategijo razvoja za digitalizacijo vseh procesov v podjetju, kot osnovo za pravilen razvoj vseh procesov v podjetju. S tem namenom smo pridobili sredstva za uvedbo tega standarda v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo aktivnosti »Priprava digitalne strategije za podjetje GUBANC d.o.o.« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

 • izdelava analize izhodiščnega stanja na področju digitalizacije vseh vrst procesov v podjetju,
 • izdelava SWOT analize podjetja za izvedbo digitalne transformacije podjetja
 • izdelava ocene željenega stanja v podjetju po izvedbi digitalne transformacije procesov,
 • priprava ukrepov potrebnih za dosego željenega stanja na področju digitalizacije vseh poslovnih,
 • izpis digitalne strategije

Vse aktivnosti bo za nas izvajalo podjetje Antech d.o.o.

Termin izvajanja projekta: 02.2021 do 07.2021.

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 9.000 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

3
VAV - 16
Vavčer za pridobitev certifikatov

Podjetje GUBANC, plastika in razrez materialov, d.o.o. je vse bolj poznan dobavitelj izdelkov za avtomobilsko industrijo. Zahteve v tej vrsti se zaostrujejo, in ker še naprej želimo ostati dobavitelj večjim sistemskim dobaviteljem avtomobilske industrije smo se odločili, da certifikat ISO 9001:2015 nadgradimo s certifikatom IATF 16949:2016. S pridobitvijo certifikata bomo v podjetju posodobili svoje procese in se usposobili za uporabo metod FMEA, SPC, MSA, APQP ter PPAP za vzorčenje novih izdelkov.

S pridobitvijo certifikata bo naša proizvodnja predstavljala manjše tveganje za naše kupce, saj bodo vsi procesi obvladovani na višjem nivoju zahtevnosti. Kakovosten sistema vodenja podjetja, ki je skladen s sistemom IATF 16949:2016, pa nam bo omogočal večjo produktivnost in s tem tudi večjo konkurenčnost na tržišču. Posledično bomo pridobili tudi možnost širitve na dodatna tuja tržišča.

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo projekta » Vavčer za pridobitev certifikatov/2« planiramo pridobiti:

 • certifikat IATF 16949:2016

Za pridobitev certifikata smo izbral certifikacijski organ BUREAU VERITAS d.o.o.

Termin izvajanja projekta: 1.1.2021 do 30.9.2023.

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva, odobrena s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 9.866,25 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

4
NOO - MGRT
VZPOSTAVITEV POSLOVNE ENOTE SLAP

Podjetje GUBANC, plastika in razrez materialov, d.o.o. je v letu 2021 kupilo stare poslovne prostore na lokaciji Slap 8, Tržič, z namenom, da se na tej lokaciji vzpostavi nova poslovna enota PE Slap, kamor se bo preselila sedanja proizvodnja razreza netkanih tekstilij, ter s katero se bodo zagotovili kakovostni in učinkoviti proizvodni procesi.

Za dosego omenjenega smo oddali vlogo na Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih območjih, ki ga je dne 4.3.2022 v Uradnem listu RS, št. 29/22 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vloga je bila odobrena s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, številka: 4300-38/2022/6 z dne 29.9.2022.

Projekt vzpostavitev nove poslovne enote PE Slap vključuje:

 • izgradnjo novih energetsko učinkovitih proizvodnih prostorov,
 • selitev proizvodnega programa razrez netkanih tekstilij na novo lokacijo,
 • nabavo in zagon avtomatizacije na rezilnih strojih za dvig učinkovitosti,
 • nabavo in zagon programa za planiranje rezanja trakov za zmanjšanje nastajanja tehnološkega izmeta,
 • nabavo in zagon mlina za mletje odpadkov netkanih tekstilij za zmanjšanje volumna odpadkov.

Termin izvajanja projekta: 19.4.2022 do 15.8.2025

Za projekt bomo pridobili sofinancirana sredstva, odobrena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v višini do največ 350.000,00 EUR. Finančna sredstva za izvedbo zagotavlja Evropska unija – NextGenerationEU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

2019 © GUBANC, d.o.o.