NALOŽBE
1
VAV - 3
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

V podjetju GUBANC, plastika in razrez materialov, d.o.o. se ukvarjamo predvsem s proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas in razrezom tekstilnih materialov. V zadnjih letih smo se preselili na novo lokacijo, številčno okrepili in investirali v nabavo sodobnih strojev za brizganje plastike in razreza tekstilnih materialov, kar nam omogoča konkurenčno proizvajanje izdelkov. Zaradi nevarnosti prevelike odvisnosti od domačega tržišča smatramo, da potrebujemo za nadaljnje povečevanje obsega prodaje in normalen razvoj podjetja večji delež prodaje na tuja tržišča. S tem namenom smo pridobili sredstva za izvedbo tržne raziskave tujega tržišča Nemčije s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo aktivnosti »Tržna raziskava možnosti podjetja GUBANC d.o.o. kot dobavitelj OEM-om avtomobilske industrije – tržišče Nemčije« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

 • izvedbo usposabljanja zaposlenih – izobraževanja na temo specifičnih zahtev tujega tržišča avtomobilske industrije;
 • organizacijo delavnice oziroma svetovanja z analizo naših izdelkov in storitev, katere danes ponujamo obstoječim kupcem;
 • izdelavo SWOT analize prednosti in slabosti naše družbe;
 • organizacijo delavnice za določitev ustreznih zahtev naših izdelkov s katerimi bo omogočen učinkoviti nastop na tržišču in ozek izbor segmenta, kjer bomo v nadaljevanju pričeli s tržnimi aktivnostmi;
 • organizacijo delavnic za tržno prodajno področje:
  • obravnavo tržnih poti,
  • izbor ciljnih kupcev – enega ali dveh več na začetku,
  • izdelavo predstavitve družbe za obiske pri tujih kupcih,
  • izdelavo tržne analize – zaključkov svetovanja.

  Vse aktivnosti bo za nas izvajalo podjetje Antech d.o.o.

  Termin izvajanja projekta: 01.05.2019 do 31.09.2019.

  Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 5.000 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

2
VAV - 9
Vavčer za pripravo digitalne strategije

Podjetje GUBANC, plastika in razrez materialov, d.o.o. je malo proizvodno podjetje, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo izdelkov iz termoplastičnih mas in razrezom netkanih tekstilij. Smo zanesljiv partner številnim podjetjem v elektro/elektronski, avtomobilski, telekomunikacijski, pohištveni industriji, industriji ročnega orodja in izdelkov za pakiranje. Zaradi zahtev kupcev in želje po povečanju svoje učinkovitosti dela potrebujemo za nadaljnji normalen razvoj podjetja učinkovito poslovanje podjetja. V ta namen bomo izdelali strategijo razvoja za digitalizacijo vseh procesov v podjetju, kot osnovo za pravilen razvoj vseh procesov v podjetju. S tem namenom smo pridobili sredstva za uvedbo tega standarda v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo aktivnosti »Priprava digitalne strategije za podjetje GUBANC d.o.o.« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

 • izdelava analize izhodiščnega stanja na področju digitalizacije vseh vrst procesov v podjetju,
 • izdelava SWOT analize podjetja za izvedbo digitalne transformacije podjetja
 • izdelava ocene željenega stanja v podjetju po izvedbi digitalne transformacije procesov,
 • priprava ukrepov potrebnih za dosego željenega stanja na področju digitalizacije vseh poslovnih,
 • izpis digitalne strategije

Vse aktivnosti bo za nas izvajalo podjetje Antech d.o.o.

Termin izvajanja projekta: 02.2021 do 07.2021.

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 9.000 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

2019 © GUBANC, d.o.o.